Tag Archives: bờ đông nước Mỹ

Phi cơ năng lượng mặt trời hoàn thành chặng đầu tiên

Máy bay sử dụng năng lượng mặt trời vừa hạ cánh xuống Phoenix, hoàn thành chặng bay đầu tiên trong hành trình từ bờ tây sang bờ đông nước Mỹ. Phi công