Tag Archives: năng lượng sinh thái

Canada đẩy mạnh nỗ lực phát triển năng lượng sạch

Chính phủ Canada đang đẩy mạnh nỗ lực hướng tới mục tiêu đưa nước này trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về năng lượng sạch thông qua việc sản xuất